ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК ТУРИЗМУ

Evro

Державне агентство України з туризму та курортів у своїй роботі приділяє значної уваги опрацюванню Глави 16 «Туризм», розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої 16 вересня цього року.

Державне агентство України з туризму та курортів у своїй роботі приділяє значної уваги опрацюванню Глави 16 «Туризм», розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої 16 вересня цього року.
За результатами проведеного Держтуризмкурортів аналізу, імплементація положень глави 16 «Туризм» підвищить конкурентоспроможність туристичного продукту України та покращить інвестиційний клімат, а також сприятиме просуванню та розвитку туристичного продукту, інфраструктури, людських ресурсів та інституційних структур.
Треба зазначити, що відповідно до затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони до 2017 року перед Держтуризмкурортом поставлено конкретні завдання, реалізація яких, в кінцевому результаті, сприятиме збільшенню кількості туристів, які здійснюють подорожі в межах України, зокрема іноземців; створенню нових робочих місць; збільшенню обсягу наданих туристичних послуг; підвищенню рівня туристичного обслуговування; збільшенню обсягу надходжень до бюджетів усіх рівнів від провадження туристичної діяльності.
Так, Планом заходів передбачено розробити та подати в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про туризм», розробити технічний регламент "Про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне" відповідно до Директиви Ради від 13.06.1990 № 90/314/ЄЕС та національні стандарти, як доказову базу до цього технічного регламенту.
Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності Угодою.
З огляду на зазначене, Держтуризмкурортом, проведено порівняльний аналіз відповідності законодавства України положенням Директиви Ради № 90/314/ЄЕС та розроблено План імплементації цієї Директиви, який заплановано погодити із заінтересованими органами виконавчої влади 22 жовтня 2014 року, на засіданні Робочої групи у сфері туризму, утвореної при Міністерстві інфраструктури України.
Метою цього плану імплементації є наближення до законодавства Європейського Союзу законів та інших нормативно-правових актів України, що стосуються комплексу туристичних послуг.
Основними завданнями імплементації є:
гарантування дотримання цілей Директиви, якими передбачено необхідність вдосконалення ринку туристичних послуг, встановлення загальних правил щодо туристичного продукту, достовірність інформації щодо комплексу туристичних послуг, захист прав споживачів туристичних послуг, створення здорової конкуренції на ринку туристичних послуг, забезпечення зобов’язання туристичних операторів та туристичних агентів надавати значні докази їх надійності;
розроблення технічного регламенту "Про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне" відповідно до Директиви;
гармонізація національних стандартів із європейськими відповідно до положень Директиви.
Детальніше http://www.tourism.gov.ua/ua/news/27489/