ТЕМАТИЧНИЙ СЕМІНАР-ТРЕНІНГ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ РАЙОННИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ЩОДО НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ

trening

На базі Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій відбувся короткотерміновий тематичний семінар-тренінг для працівників районних державних адміністрацій, до компетенції яких відносяться питання туризму та курортів. Тема семінару - «Основні напрями розвитку туристичної галузі регіону. Етика та психологія ділового спілкування».
На базі Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій відбувся короткотерміновий тематичний семінар-тренінг для працівників районних державних адміністрацій, до компетенції яких відносяться питання туризму та курортів. Тема семінару - «Основні напрями розвитку туристичної галузі регіону. Етика та психологія ділового спілкування».
Організатори заходу поставили за мету ознайомити слухачів з основними засадами державної політики щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері туризму та курортів в області, вдосконалити і розвинути вміння, необхідні для ефективного вирішення завдань розвитку туристичної індустрії та популяризації туристичного потенціалу Тернопільщини, надати практичні навички з питань організації роботи щодо розвитку туризму та курортів в містах і районах, ознайомити слухачів з сучасними методами комунікації, оволодіння системою знань та умінь, які становлять основу культури управлінського спілкування.
Участь у заході взяли представники управління розвитку туристичної інфраструктури департаменту розвитку інфраструктури, транспорту та туризму облдержадміністрації.
Заступник директора департаменту – начальник управління розвитку туристичної інфраструктури департаменту розвитку інфраструктури, транспорту та туризму облдержадміністрації Назар Яворський у своєму виступі проаналізував основні положення програми розвитку України «Стратегія-2020» та детально зупинився на питанні реалізація державної політики у сфері туризму та курортів у Тернопільській області.
«Пріоритетними завданнями щодо використання культурного та туристичного потенціалу для регіонального розвитку у рамках реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року на Тернопільщині є:
- застосування об'єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності;
- розвиток зеленого туризму в сільській місцевості;
- створення якісного туристичного продукту на основі раціонального використання туристичних ресурсів, визначення зон пріоритетного розвитку туризму шляхом туристичного районування регіонів;
- формування позитивного іміджу регіонів у сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку;
- створення загальнодержавної інформаційної мережі у сфері туризму та курортів, шляхом розвитку відповідної мережі інформаційних центрів у регіонах», - зазначив Назар Яворський.
Під час семінару особливу увагу було приділено питанню співпраці управління розвитку туристичної інфраструктури департаменту розвитку інфраструктури, транспорту та туризму обласної державної адміністрації з районними державними адміністраціями у питаннях розвитку туристичної індустрії та популяризації туристичного потенціалу Тернопільщини». Працівникам райдержадміністрацій було надано рекомендації щодо налагодження роботи із суб’єктами підприємництва у сфері туризму, громадськими організаціями, музеями, іншими культурними закладами у питаннях моніторингу туристичної інфраструктури, створення нових туристичних продуктів, популяризації туристичного потенціалу в Інтернет-просторі тощо.
Також на семінарі були розглянуті питання щодо використання потенціалу культурної спадщини Тернопілля у туристичній галузі, проаналізовано законодавство у сфері пам’яткоохоронної діяльності, окрема увага була приділена етиці та психології ділового спілкування та управлінській культурі державного службовця.