"СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2016-2020 РОКИ"

12038344 532040116964869_9156445970094215484_n

19 жовтня 2015 року у приміщенні Тернопільського національного економічного університету відбулося друге засідання робочої групи по розробці «Стратегії розвитку туризму Тернопільської області на 2016-2020 роки».
19 жовтня 2015 року у приміщенні Тернопільського національного економічного університету відбулося друге засідання робочої групи по розробці «Стратегії розвитку туризму Тернопільської області на 2016-2020 роки».
Члени робочої групи відзвітували про зроблену роботу та провели презентацію своїх напрацювань. Доктор географічних наук, професор кафедри географії України і туризму ТНПУ ім. В.Гнатюка Ольга Заставецька презентувала природно-ресурсний туристичний потенціал Тернопільської області. «Наша область має конкурентоспроможний рекреаційний потенціал, адже це одна з найбагатших областей України на пам’ятки історії, культури та старовини. На основі проведених досліджень ми зробили класифікацію видів туризму, які вважаємо приорітетними для Тернопільської області, це дозволить спростити уявлення про можливості розвитку різних видів туристичної діяльності на території області. Ми виділили: подієвий, спортивний, велосипедний, спелеотуризм етнічний, сакральний, замковий він ж і діловий, ностальгічний (сентиментальний) види туризму». Ольга Гарбера кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу та туризму ТНЕУ підготувала електронну презентацію аналітичної частини «Стратегії розвитку туризму в Тернопільській області на 2016-2020 роки». «Основним завданням розвитку туризму в області зокрема, вище зазначених видів туризму є створення умов для реалізації інвестиційних проектів, нарощування обсягів надання туристичних послуг завдяки розширенню в’ізного та внутрішнього туризму, розвитку сільського зеленого туризму, підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг, підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів історико-культурної спадщини, поліпшення транспортного обслуговування, випуск якісної рекламної продукції. Саме вирішення цих завдань сприятливо відобразиться на розвитку туристично-рекреаційної галузі Тернопільської області".
Назар Яворський - заступник директора департаменту розвитку інфраструктури транспорту та туризму підвів підсумки засідання робочої групи та наголосив: «Стратегія розвитку туризму Тернопільської області на 2016-2020 роки» впливатиме на розвиток економіки області, тому вона має бути максимально якісною і точною».
Члени робочої групи обговорили поставлені перед ними завдання та вирішили обрати по одному представнику від навчальних закладів та від департаменту розвитку інфраструктури, транспорту та туризму для зведення поданої інформації та формування цілісної Стратегії.